Εκκίνηση ιστοσελίδας

2012-11-19 19:25

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα.

Σκόπος μας η ανάδειξη των πρόιοντων μας,πρόιοντα αγνα,φρέσκα,σπιτίκα ετσι οπώς θα επρεπε να ειναι χωρίς χημίκα και αλλές βλαβερές ουσίες και αυτο το απόδεικνυουμαι μεσα απο την απαραμιλλή ποιότητα των προιόντων μας.