Εκκίνηση ιστοσελίδας

2012-11-19 19:25

Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα.

Σκόπος μας η ανάδειξη των πρόιοντων μας,πρόιοντα αγνα,φρέσκα,σπιτίκα ετσι οπώς θα επρεπε να ειναι χωρίς χημίκα και αλλές βλαβερές ουσίες και αυτο το απόδεικνυουμαι μεσα απο την απαραμιλλή ποιότητα των προιόντων μας.

—————

Πίσω